Mangfold og inkludering – fra ord til handling

Kimiya Sajjadi er kjent for sitt store engasjement for økt mangfold og inkludering i norsk arbeidsliv. Hun driver Big Enough Global og har hjulpet over 100 virksomheter med å jobbe med inkludering og sitter i flere styrer. Kimiya er kjent som en aktiv stemme på LinkedIn og i media, og er god til å gi konkrete råd til hvordan å skape et mer inkluderende arbeidsliv.

På Link-konferansen vil Kimiya fortelle hvorfor mangfold er viktig, og gi eksempler på hvordan din virksomhet kan jobbe i praksis for å få til positiv endring og skape et enda mer inkluderende arbeidsmiljø.

Les flere nyheter

2024

Mer kreativ på 20 minutter

I Thomas sitt foredrag forklarer han hvordan noen klarer å komme opp med nye, gode idéer, løsninger og innhold hele tiden, mens andre sliter med hva de skal skrive under

Et årlig høydepunkt

LINK skal være et årlig høydepunkt for aktører, gründere og entreprenører i privat næringsliv, samt offentlige organisasjoner som er involvert i utvikling av næringslivet i Finnmark.