Om oss

LINK skal være et årlig høydepunkt for aktører, gründere og entreprenører i privat næringsliv, samt offentlige organisasjoner som er involvert i utvikling av næringslivet i Finnmark.

Finnmarkskonferansen AS inviterer til LINK

LINK har sitt utspring fra Finnmarkskonferansen, som har vært arrangert årlig siden 2003. LINK skal være et årlig høydepunkt for aktører, gründere og entreprenører i privat næringsliv, samt offentlige organisasjoner som er involvert i utvikling av næringslivet i Finnmark. Konferansen ser på trender og utvikling i markedet, med særlig fokus på innovasjon og teknologi. LINK skal fremfor alt være en relevant og ettertraktet arena for nettverksbygging, energipåfyll og idéskaping.

Hvorfor navnet LINK?

Etter Finnmarkskonferansen i 2015 startet vi en strategi- og designprosess i samarbeid med Innovasjon Norge. Resultatet ble et fornyet konsept og oppdatert profil. Konferansen skal fortsatt presentere et innhold av høy kvalitet, samtidig som det er enda bedre tilpasset dagens samfunn og næringsliv.

Navnet LINK symboliserer hva konferansen skal være; nemlig en kobling mellom mennesker, næringer, bedrifter, ideer og prosjekter. Navnet er også et akronym for verdiene; Lidenskap – Inspirasjon – Nettverk – Kreativitet. Profilen er utviklet med bakgrunn i disse verdiene, og symboliserer både koblingene og kjemien som oppstår når mennesker møtes.

Hva er LINK?

På sikt har vi ambisjoner om å utvikle et bredere arrangement gjennom side-events til selve konferansen. Vi har derfor knyttet til oss flere samarbeidspartnere og har ideer og planer for fremtidige arrangement. Vi ønsker enda flere aktører på banen, og tilrettelegger gjerne for aktiviteter utenom konferansen.

Konferansen har i alle år hatt lojale og engasjerte deltakere, som også gir en veldig høy score på kundetilfredshetsundersøkelsene som kjøres etter hvert arrangement. Vi får inn mange konkrete tips og tilbakemeldinger, og det verdsetter vi høyt – det er med på å gjøre oss bedre fra år til år. De siste års innspill har vært sentrale i utviklingen av det nye konseptet til LINK.

Vi ønsker å gjøre konferansen kjent for enda flere, spesielt for gründere og yngre bedriftsledere som ikke har et forhold til oss fra før. Vi vil at LINK skal være en arena der nye gründere løftes frem og der de kan bli kjent for og med resten av næringslivet. Dette tror vi vil tilføre konferansen mer energi, spennvidde og skape muligheter for nye nettverk og samarbeid. Samtidig ønsker vi å ivareta interessen fra etablert næringsliv ved å presentere et konsept og program som inneholder faglig tyngde og en bredde i innhold som treffer flere næringer.

Kontakt oss gjerne om du ønsker å bidra med innspill eller innhold!

Les flere nyheter

2024

Mestringsmedisin

På dag 2 får vi åpningsforedraget «Mestringsmedisin – verktøy for et enda bedre liv» hvor hun snakker om hvordan vi kan forebygge demens og uheldig aldring. Hun ønsker å dele

2024

Pellegrino Riccardi kommer

Hvordan bygge tillit i en tid full av teknologi? Pellegrino Riccardi er en prisbelønt foredragsholder og en av Norges absolutt beste, og mest etterspurte, på kommunikasjon, kultur og samhandling mellom

Et årlig høydepunkt

LINK skal være et årlig høydepunkt for aktører, gründere og entreprenører i privat næringsliv, samt offentlige organisasjoner som er involvert i utvikling av næringslivet i Finnmark.