LINK-PRISEN

Eierne av Finnmarkskonferansen AS vil i samarbeid med Innovasjon Norge belønne gode resultater og samtidig løfte fram suksesshistorier fra Finnmark på LINK.

Vet du om noen som fortjener LINK-prisen 2023?

LINK-prisen 2022 gikk til Trasti & Trine AS fra Alta

Vi gratulerer Trasti & Trine AS som vinner av LINK-prisen 2022. Prisen ble delt ut av Regiondirektør Linda Beate Randal under årets konferanse.

JURYENS BEGRUNNELSE:
LINK-prisen går til en bedrift som jobber tett på elementene, og som har et sterkt ønske om å dele det gode liv i Finnmark med aktiviteter tilpasset naturen og sesongene. Vinneren har på tross av en lang periode med pandemi klart å omstille seg og opprettholde omsetningen og gode økonomiske resultater. Gjennom pandemien klarte vinneren å tenke nytt og gå nye veier ved å tilby produkter og tjenester til lokalmarkedet, og tilbyr i dag både overnatting, matopplevelse med kortreis og økologisk mat, hundekjøring og kurs, samt høst- og vårmarked. Vinneren har stort fokus på økoturisme og er sertifisert med «Norsk Økoturisme», en sertifiseringsordning for bedrifter som tilbyr berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av. Gjennom denne sertifiseringsordningen treffer man andre marked enn en tradisjonelle reiselivsbedrifter og på den måten markedsføres Finnmark til et enda bredere publikum. Juryen har lagt stor vekt på selskapets evne til å tilpasse seg endringer i markedet og deres ønske om å dyrke frem en mer bærekraftig måte å jobbe innenfor turistnæringen.»

Regiondirektør i Innovasjon Norge Arktis delte ut prisen på 100.000 kroner til Johnny Trasti og Trine Lyrek under onsdagens festmiddag. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant

Juryen består av representanter fra eierne av Finnmarkskonferansen AS (Orinor, Ishavskraft og Alta Kraftlag) og Innovasjon Norge.

LINK-prisen er på 100.000 kroner og vår hovedsamarbeidspartner Innovasjon Norge deler ut prisen under kveldsarrangementet til LINK 20. september 2023.

Bedriftene som nomineres, må:

  1. Ha sunn økonomi
  2. Bidra til å gjøre Finnmark kjent utover regionen
  3. Tenke nytt og gå nye veier

Søknader og nominasjoner sendes til prosjektleder for LINK innen 11. september 2023. Alle innsendte forslag må begrunnes.

Juryen består av representanter fra eierne av Finnmarkskonferansen AS (Orinor, Ishavskraft og Alta Kraftlag) og Innovasjon Norge.

Kimek fra Kirkens vant i 2019

Noe av begrunnelsen fra 2019: Bedriften representerer et av verdens nordligste verksted i sitt slag og er en viktig hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet, og kan konkurrere med store internasjonale aktører. Det var også lagt vekt på fokus på utvikling og innovative løsninger. Dessuten har selskapet solid økonomi og resultatvekst de siste fire år.

Vinneren av LINK-prisen 2019 har satt Finnmark og Kirkenes på kartet som en viktig leverandør til petroleumsindustrien.

Tidligere prisvinnere:

2022 – Trasti & Trine AS
2021 – Avlyst grunnet Covid
2020 – Avlyst grunnet Covid
2019 – Kimek
2018 – GeoNord
2017 – Biotope
2016 – Norway Kingcrab
2015 – Radius Kirkenes
2014 – Karstensen Kuldeteknikk
2013 – Nordlysmat