Linkprisen

LINK-PRISEN

Eierne av Finnmarkskonferansen AS vil i samarbeid med Innovasjon Norge belønne gode resultater og samtidig løfte fram suksesshistorier fra Finnmark på LINK.

Vet du om noen som fortjener LINK-prisen 2024?

LINK-prisen 2023 gikk til Barel AS fra Kirkenes

Vinneren av LINK-prisen 2023 går til en bedrift med en stolt historie som strekker seg over nesten 30 år. Selskapet har spesialisert seg på produksjon av eksplosjonssikre elektroniske produkter og har en unik posisjon som verdens nordligste elektronikkprodusent!

JURYENS BEGRUNNELSE:

Barel AS jobber med utvikling, produksjon og salg av elektroniske produkter for internasjonale kunder innen belysningsindustrien. De er spesialister på elektronikk for krevende og farlige miljøer, ofte sett i bransjer som olje- og gassindustrien, samt fly- og skipsindustrien. I disse miljøene kan det ikke oppstå en eneste gnist når lys eller varme slås på! Til tross for geografisk avstand til markedene har bedriften kontrakter med globale tungvektere, inkludert en betydningsfull avtale med Airbus.

Barel AS har stort fokus på trivsel blant sine medarbeidere. De er sertifisert gjennom merkeordningen ”Great Place to Work” og har ambisiøse mål om å bli Norges beste arbeidsplass! Deres suksesshistorie bygger på en forpliktelse til kvalitet i produksjonen og en høy standard for arbeidsmiljøet. Dette har ført til imponerende resultater på bunnlinjen.

Juryen legger særlig vekt på selskapets evne til omstilling. I møte med utfordringer som pandemien og Ukraina-krisen, har bedriften måttet avvikle en produksjonsavdeling i Murmansk. For å beholde verdifulle fagfolk har de investert betydelig i pendling og flytting av ansatte til Norge, og i dag pendler rundt 20 medarbeidere over grensen med ønske om å etablere seg permanent. Imponerende nok har bedriften, til tross for disse utfordringene, opprettholdt en kontinuerlig vekst i omsetning og levert svært gode resultater. Juryen har latt seg inspirere av selskapets ambisjoner om å levere verdens beste og mest bærekraftige elektronikk også for de kommende tretti årene!

Regiondirektør Øyvind Enstad Haga og avdelingsleder Linda Tangen delte ut LINK-prisen 2023 under festmiddagen. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant

Juryen består av representanter fra eierne av Finnmarkskonferansen AS (Orinor, Ishavskraft og Alta Kraftlag) og Innovasjon Norge.

LINK-prisen er på 100.000 kroner og vår hovedsamarbeidspartner Innovasjon Norge deler ut prisen under kveldsarrangementet til LINK 18. september 2024.

Bedriftene som nomineres, må:

  1. Ha sunn økonomi
  2. Bidra til å gjøre Finnmark kjent utover regionen
  3. Tenke nytt og gå nye veier

Søknader og nominasjoner sendes til prosjektleder for LINK innen 11. september 2024. Alle innsendte forslag må begrunnes.

Juryen består av representanter fra eierne av Finnmarkskonferansen AS (Orinor, Ishavskraft og Alta Kraftlag) og Innovasjon Norge.

Tidligere prisvinnere:

2023 – Barel AS
2022 – Trasti & Trine AS
2021 – Avlyst grunnet Covid
2020 – Avlyst grunnet Covid
2019 – Kimek
2018 – GeoNord
2017 – Biotope
2016 – Norway Kingcrab
2015 – Radius Kirkenes
2014 – Karstensen Kuldeteknikk
2013 – Nordlysmat

Les flere nyheter

2024

Mestringsmedisin

På dag 2 får vi åpningsforedraget «Mestringsmedisin – verktøy for et enda bedre liv» hvor hun snakker om hvordan vi kan forebygge demens og uheldig aldring. Hun ønsker å dele

2024

Pellegrino Riccardi kommer

Hvordan bygge tillit i en tid full av teknologi? Pellegrino Riccardi er en prisbelønt foredragsholder og en av Norges absolutt beste, og mest etterspurte, på kommunikasjon, kultur og samhandling mellom

Et årlig høydepunkt

LINK skal være et årlig høydepunkt for aktører, gründere og entreprenører i privat næringsliv, samt offentlige organisasjoner som er involvert i utvikling av næringslivet i Finnmark.